Misofonie

Misofonie is een overgevoeligheid voor bepaalde geluiden. Vaak betreft dit mondgeluiden, zoals smakken, kauwen, slurpen, slikken. Deze geluiden worden dan triggergeluiden genoemd en leiden tot walging en woede. Ook andere geluiden zoals klikken met een pen of trommelen met de vingers kunnen triggergeluiden zijn. Soms bestaat ook overgevoeligheid voor repeterende bewegingen, zoals wippen met de voet. De woede die door de triggers wordt opgeroepen, wordt zowel door degene die lijdt aan misofonie als door de omgeving als extreem en niet bij de situatie passend ervaren. Zowel de misofonie op zichzelf als de sociale impact leiden tot veel stress.

De behandeling voor misofonie bestaat in deze praktijk vooral uit hypnotherapie. De hypnotherapie dient hier drie doelen:
Als eerste wordt in korte tijd een effectieve ontspanning van lichaam en geest bereikt. Ten tweede is het onbewuste rechtstreeks toegankelijk voor therapeutische suggesties en tenslotte traint men met hypnotherapie het richten van de aandacht. Vooral dit laatste helpt om de kwellende hyperfocus van de misofonie los te kunnen laten. Hiervoor is het wel nodig om, liefst dagelijks, de CD's te beluisteren die tijdens de therapie gemaakt worden. Ook oefeningen uit mindfulness en yoga (ademhaling), en cognitieve therapie behoren tot het programma, dat meestal uit acht sessies van één uur bestaat.